ZIVA is oprichter van de Stichting Mens en Maatschappij.
Famke ten Brinke en Mabel van den Bergh hebben het initiatief genomen om SM&M op te richten om maatschappelijke vraagstukken te introduceren en een ambitieuze aanpak te kunnen ontwikkelen. Anders denken en anders doen!

Een vijftal bestuursleden heeft zich verbonden aan de stichting vanuit gedeeld gedachtegoed en waarden. Zij zetten zich vrijwillig in vanuit hun deskundigheid en met inzet van hun brede netwerk. Het bestuur bestaat uit:

  • Pieter de Maar; voorzitter. Voormalig adjunct directeur STAMM CMO
  • Cees Slooff; secretaris. Voormalig psychiater GGZ Drenthe en bestuurslid kenniscentrum Phrenos
  • Klaas Steenhuis; penningmeester. Voormalig wethouder gemeente Veendam, manager MJD Groningen
  • Anne van Nus; bestuurslid. Advocaat en register mediator bij DOKK Advocaten

Voor meer informatie zie: www.stichtingmensenmaatschappij.nl