Samen met professionals en met inwoners (buurtbewoners, ouderen, vrijwilligers, etc) hebben we de WMO piramide verder ontwikkeld. Deze is gericht op zelfversterking, participatie en samenwerking en is een hulpmiddel om als professional goed in gesprek te kunnen gaan met inwoners. De Piramide geeft handvatten voor vragen van zowel groepen als individuele inwoners.

Bekijk de folder: Werk met de piramide, de piramide werkt