Ontwikkelingen in de Wmo, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen vragen een nieuwe wijze van organiseren. Met de training Kanteling, ‘anders kijken, anders denken, anders doen’ wordt aandacht besteedt aan de grote context van de veranderingen en de consequenties voor ander gedrag.