Met professionals van veel verschillende instellingen (welzijn, zorg, arbeid, wonen én gemeente) is gesproken over wat de klant en de wijk nodig hebben, en hoe men met elkaar zorg en ondersteuning op maat kan bieden. Er is ingegaan op de inhoudelijke aspecten van wijkgericht werken, geplaatst in de context van decentralisaties, samenwerking met de individuele wijkbewoners, de buurt en professionele samenwerkingspartners. Uitwisseling met professionals van andere organisaties werd ervaren als inspirerend, verhelderend en nuttig. Vanuit deze themabijeenkomsten is de Methodiekenkoffer opgezet.