Ontwikkelingen in de Wmo, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen vragen een nieuwe wijze van organiseren. De samenleving zoekt naar nieuwe vormen van zorg en ondersteuning. In 2013 zal de eerste fase ingaan van de overheveling van een deel van de AWBZ. Hoe bereidt u zich hier op voor? Wat is nodig? Wij helpen u door samen met u een stappenplan te maken. Netwerkbijeenkomsten kunnen u daarbij helpen.